KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

PROJEKTY SZKOLENIOWE W OSTATNIM KWARTALE 2019 ROKU

2019-12-10 21:16

W ostatnim kwartale 2019 r. przeprowadziliśmy szkolenia zamknięte między innymi dla: PGNIG, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Gminy Kleszczów,  Urzędu Mar... Czytaj dalej

SKUTECZNE ZASTRZEŻENIA OD WYNIKÓW KONTROLI IZ RPO

2019-12-10 21:09

Miło nam poinformować, że przygotowane przez nas zastrzeżenia od wyników kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego dla Gminy Komarówka Podla... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ TUCZNA

2019-12-10 20:42

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę uję... Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

2019-11-28 12:34

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - „Zamawiający” w imieniu, którego jako „Pełnomocnik Zamawiającego” występuje i prowadzi postępowanie /na podstawie art. 15 ust. 2 i art... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMIN JEDLICZE I DUKLA

2019-11-22 09:12

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ADAMOWIE

2019-11-11 20:03

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: TermomodernizacjA budynków nr 1, 2, 3... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE ORAZ MIEŚCIE I GMINIE SZTUM

2019-11-04 07:24

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówień public... Czytaj dalej

NASI NOWI KLIENCI

2019-10-16 09:21

Miło nam poinformować, że do grona naszych stałych klientów dołączyła Gmina Sławatycze i Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Opinia prawna - Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

2019-09-10 10:42

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia dotycząca dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Opinia dotyczy zagadnień:Dopuszczalności ... Czytaj dalej

Skuteczne zastrzeżenia od wyników kontroli IZ RPO

2019-09-06 16:42

Miło nam poinformować, że przygotowane przez nas w sierpniu br zastrzeżenia od wyników kontroli Instytucji Zarządzających RPO województwa łódzkiego i lubelskiego dla dwóch jednostek sektora finansów p... Czytaj dalej

Zbliżające się konferencje

2019-08-27 08:20

W najbliższym czasie odbędą się trzy ogólnokrajowe konferencje z wykładami Krzysztofa Puchacza:XIV Forum Przetargów Publicznych (14-16.10.2019) Temat: "Zasady wyjaśniania i zmian treści SIWZ i og... Czytaj dalej

Nowy pracownik dołączył do naszego zespołu

2019-08-08 08:05

Mamy przyjemność poinformować, że w sierpniu bieżącego roku do naszego zespołu dołączył kolejny pracownik – Kamil Suszek.Jest on Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie... Czytaj dalej

Nasi klienci nagrodzeni w konkursie

2019-07-30 20:21

Zakończyła się druga edycja konkursu "Gminy na 6"  organizowanego przez „Kurier Lubelski” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. W tym roku gminy były oceniane pod kątem realizacji in... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ ULAN-MAJORAT

2019-07-25 07:42

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) ocenił zamówienie publiczne na Utworzenie miejsc rekreacji na tere... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINACH CZERMIN I WADOWICE GÓRNE

2019-07-16 11:20

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

Aktualne projekty doradcze

2019-06-21 19:29

W chwili obecnej realizujemy równolegle około 50 projektów doradczych obejmujących postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w całej Polsce. Największy z nich dotyczy postępowania na odnaw... Czytaj dalej

Projekt szkoleniowy dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

2019-06-21 19:27

W roku 2019 realizujemy projekt szkoleniowy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Obejmuje on dziewięć jednodniowych szkoleń w których udział weźmie ponad 500 osób reprezentujących benefic... Czytaj dalej

Szkolenie dla Ministerstwa Infrastruktury

2019-06-21 19:24

Miło nam poinformować, że w dniu 18 czerwca 2019 r. Krzysztof Puchacz przeprowadził szkolenie z zamówień do 30.000 euro oraz kryteriów oceny ofert dla 50 pracowników Ministerstwa Infrastruktury.

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęty

2019-06-21 19:22

Uprzejmie informujemy, że 19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Planowane jest uchwalenie ustawy przed jesiennymi wyborami parlamen... Czytaj dalej

Nowy klient

2019-06-21 19:20

Miło nam poinformować, że do naszych stałych klientów dołączyło Miasto Pabianice. 

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej