KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Oferta

Dla zamawiających:

  • stałe doradztwo z zakresu obsługi zamówień publicznych obejmujące przygotowywanie lub weryfikację dokumentacji przetargowej, ocenę i badanie ofert, przygotowywanie propozycji działań zamawiających, doradztwo przy kontrolach zewnętrznych (usługa wykonywana na podstawie stałej umowy o charakterze ryczałtowym);
  • doraźne doradztwo z zakresu obsługi zamówień publicznych obejmujące przygotowywanie lub weryfikację dokumentacji przetargowej, ocenę i badanie ofert, przygotowywanie propozycji działań zamawiających, doradztwo przy kontrolach zewnętrznych (usługa wykonywana na podstawie umowy o charakterze indywidualnym przy konkretnych postępowaniach);
  • ekspertyzy z zakresu zamówień publicznych;
  • audyty uprzednie i następcze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • pomoc przy kontrolach zewnętrznych.

Dla wykonawców:

  • stałe doradztwo z zakresu obsługi zamówień publicznych obejmujące przygotowywanie lub weryfikację ofert wykonawców, weryfikację ofert konkurentów, weryfikację dokumentacji przetargowej (usługa wykonywana na podstawie stałej umowy o charakterze ryczałtowym);
  • doraźne doradztwo z zakresu obsługi zamówień publicznych przygotowywanie lub weryfikację ofert wykonawców, weryfikację ofert konkurentów, weryfikację dokumentacji przetargowej (usługa wykonywana na podstawie umowy o charakterze indywidualnym przy konkretnych postępowaniach);
  • inne usługi zlecone przez klientów;
Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej