KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Zespół

Krzysztof Puchacz

Właściciel Grupy DoradczejPrawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).

Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach.

Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”.

Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Robert Słowikowski

Dyrektor Działu DoradztwaJeden z najlepszych specjalistów - praktyków ds. zamówień publicznych w kraju.

Nadzoruje rocznie ponad 200 postępowań o udzielenie zamówień publicznych o łącznej wartości ponad 500 mln zł.

Wielokrotnie brał udział w skomplikowanych konsultacjach w zakresie zamówień publicznych. 

Doświadczenie zdobywał kierując przez wiele lat komórką zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego.

Zamówienia to nie jedyna jego pasja, jest autorem wielu nagradzanych stron internetowych.
Aneta Cichoń

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalista w zakresie umów o zamówienia publiczne.

Konrad Cichoń

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Od 2017 r. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Z Grupą Doradczą związany od listopada 2018 r.


Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej