KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH W GMINACH JASTRZĄB, MIRÓW, CHLEWISKA, OROŃSKO ORAZ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

2019-01-11 12:16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła kontrolę doraźną w trakcie realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu Szydłowieckiego"

Przedmiot zamówienia obejmował cztery części: 
  • część 1 - Dostawa i montaż 43 szt. kolektorów słonecznych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, chlewiska, Orońsko
  • część 2 - Dostawa i montaż 347 kompletów instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz powiatu Szydłowieckiego.
  • część 3 - Dostawa i montaż 36 kompletów powietrznych pomp ciepła do c. w. u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko.
  • część 4 - Dostawa i montaż 26 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Orońsko.
Wartość umów z Wykonawcami wyniosła: 7 833 367,31 zł.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 

Projekt był objęty naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej