KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ HAŃSK

2019-01-31 15:56

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków: Domu Kultury w Dubecznie, Gimnazjum publicznego w Dubecznie, Przedszkola w Hańsku Pierwszym, Szkoły podstawowej w Hańsku Pierwszym oraz Urzędu Gminy Hańsk, realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Hańsk”, które było objęte naszym kompleksowym doradztwem.

To już ponowny projekt współfinansowany z środków UE rozliczony przy naszym udziale bez korekt finansowych w zakresie realizacji procedur wyboru Wykonawców zamówień publicznych. 

Całkowita wartość projektu to ponad 2,8 mln zł.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej