KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Wykład na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

2019-02-08 17:59

Zapraszamy na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbędzie się w dniach 11-13 marca br. 


W drugim dniu Forum wykład na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane wygłosi Krzysztof Puchacz. 

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej