KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Podpisanie umowy na wykonanie oczyszczalni ścieków w gminie Olszanica (woj. podkarpackie)

2019-02-24 18:45

Informujemy, że podpisano umowę na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne w gminie Olszanica. Wartość projektu wynosi ponad 15 mln złotych. Postępowanie na wybór wykonawcy zamówienia publicznego było objęte naszym kompleksowym doradztwem.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej