KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Zakończenie modernizacji Małej Sceny Białostockiego Teatru Lalek

2019-02-24 18:59

W Białostockim Teatrze Lalek (BTL) zakończył się II etap modernizacji małej sceny teatru. Dzięki całkowitej modernizacji, mała scena BTL stała się nowoczesna i profesjonalnie wyposażona. Pierwszy etap inwestycji - zrealizowany w 2017 roku - obejmował: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji kratownicy i systemu kulis małej sceny BTL, dostawę i montaż widowni, wymianę podłogi oraz malowanie ścian. Drugi etap przebudowy, zakończył się w sierpniu i polegał na wykonaniu dokumentacji systemu akustycznego i elektroakustycznego małej sceny; montażu kratownicy oraz kulis; wygłuszeniu małej sceny i zamontowaniu klimatyzatorów. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu miasta Białegostoku oraz przy wykorzystaniu środków własnych Białostockiego Teatru Lalek. 
Wszystkie postępowania na wybór wykonawców ww. inwestycji były objęte naszym kompleksowym doradztwem (trzy postępowania na dostawy oraz jedno na wykonanie robót budowlanych). 


Materiały prasowe

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej