KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE TUCZNA

2019-03-15 21:16

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców dwóch zamówień publicznych:
  • Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie Gminy Tuczna w ramach projektu pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna”.
  • Dostawa kotłów opalanych biomasą na terenie Gminy Tuczna w ramach projektu pn.: „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna”.
Kontrola nie stwierdziła jakichkolwiek naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych.

Wartość umów z Wykonawcami wynosiła prawie 2 mln zł. 

Projekt był objęty naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej