KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Wygrany spór w KIO

2019-04-05 19:28

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku 408/19 z dnia 25 marca 2019 r. oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w postępowaniu prowadzonym przez naszego klienta (Oddział Lubelski Polskiego Czerwonego Krzyża). 

KIO w całości uwzględniła nasze argumenty dotyczące zasadności odrzucenia oferty odwołującego. 
W orzeczeniu KIO dokonała wykładni przepisów art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych wyznaczając granice zastosowania możliwości dokonania poprawienia oferty wykonawcy w której podano niewłaściwe oznaczenie modelu oferowanego produktu. 
Klienta w imieniu naszej firmy skutecznie reprezentował Pan Konrad Cichoń. Gratulujemy!  

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej