KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Artykuł w miesięczniku Przetargi Publiczne

2019-04-05 19:31

W kwietniowym numerze Przetargów Publicznych ukazał się artykuł Krzysztofa Puchacza "Zamówienia bagatelne  w projekcie ustawy PZP". Artykuł jest analizą proponowanych w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zapisów dotyczących udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro. Zachęcamy do lektury.


Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej