KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

ROZLICZENIE PROJEKTU DLA GMINY LUBOCHNIA

2019-04-19 08:53

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Budowa Przedszkola w Lubochni” o łącznej wartości (wartość umowy z Wykonawcą) ponad 7 mln złotych. 

Podczas kontroli nie stwierdzono jakichkolwiek naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych.

Projekt był objęty naszym doradztwem z zakresu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej