KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim

2019-05-06 10:42

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawcy zamówienia publicznego na  „Dostawę i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych o mocy 192,92 kW 
w miejscowości Radzyń Podlaski”.

Zamówienie było  realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa 4 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 192,92 kWp dla potrzeb dywersyfikacji energetycznej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Radzyniu Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 – 2020.

Kontrola nie stwierdziła jakichkolwiek naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych.

Wartość umowy z Wykonawcą wynosiła ponad 1,2 mln zł.

Projekt był objęty naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej