KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

ZAKOŃCZENIE KONTROLI PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

2019-05-09 06:24

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Utworzenie Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku”.

Wartość umowy z Wykonawcą to ponad 24 mln złotych. 

Podczas kontroli nie stwierdzono jakichkolwiek naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Projekt był objęty naszym doradztwem z zakresu zamówienia publicznego na kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie wraz z montażem stanowisk ekspozycji.  

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej