KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ ULAN-MAJORAT

2019-07-25 07:42

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) ocenił zamówienie publiczne na Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Ulan-Majorat, które  było objęte PROW 
na lata 2014-2020.

Wartość zadania po podpisaniu umowy to prawie 300 tyś zł brutto.

To już kolejne postępowanie współfinansowane z środków UE rozliczone przy naszym udziale bez korekt finansowych w zakresie realizacji procedur wyboru Wykonawców zamówień publicznych. 

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej