KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Opinia prawna - Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

2019-09-10 10:42

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia dotycząca dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Opinia dotyczy zagadnień:
  • Dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych,
  • Dopuszczalności zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Opinia koncentruje się na dopuszczalności waloryzacji umów o udzielenie zamówienia publicznego zawartych w obowiązującym stanie prawnym, jak i przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Treść opinii znaleźć można pod tym linkiem.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej