KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE ORAZ MIEŚCIE I GMINIE SZTUM

2019-11-04 07:24

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”.

Kontrola nie stwierdziła jakichkolwiek naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych.

Wartość umów z Wykonawcami wynosiła ponad 1,5 mln zł. 

Projekt był objęty naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej