KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMIN JEDLICZE I DUKLA

2019-11-22 09:12

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia publicznego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych i gruntowych pomp ciepła na terenie Gmin Jedlicze i Dukla w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”.

Kontrola nie stwierdziła jakichkolwiek naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych. 

Wartość umów z Wykonawcami to ponad 13,5 mln zł. 

Projekt był objęty naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej