KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Każdego roku doradzamy przy kilkuset postępowaniach o wartości ponad 200 milionów złotych oraz szkolimy ponad 1000 osób

Zobacz ofertę

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

2019-11-28 12:34

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - „Zamawiający” w imieniu, którego jako „Pełnomocnik Zamawiającego” występuje i prowadzi postępowanie /na podstawie art. 15 ust. 2 i art... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMIN JEDLICZE I DUKLA

2019-11-22 09:12

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ADAMOWIE

2019-11-11 20:03

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: TermomodernizacjA budynków nr 1, 2, 3... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE ORAZ MIEŚCIE I GMINIE SZTUM

2019-11-04 07:24

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówień public... Czytaj dalej

NASI NOWI KLIENCI

2019-10-16 09:21

Miło nam poinformować, że do grona naszych stałych klientów dołączyła Gmina Sławatycze i Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Opinia prawna - Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

2019-09-10 10:42

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia dotycząca dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Opinia dotyczy zagadnień:Dopuszczalności ... Czytaj dalej

Skuteczne zastrzeżenia od wyników kontroli IZ RPO

2019-09-06 16:42

Miło nam poinformować, że przygotowane przez nas w sierpniu br zastrzeżenia od wyników kontroli Instytucji Zarządzających RPO województwa łódzkiego i lubelskiego dla dwóch jednostek sektora finansów p... Czytaj dalej

Zbliżające się konferencje

2019-08-27 08:20

W najbliższym czasie odbędą się trzy ogólnokrajowe konferencje z wykładami Krzysztofa Puchacza:XIV Forum Przetargów Publicznych (14-16.10.2019) Temat: "Zasady wyjaśniania i zmian treści SIWZ i og... Czytaj dalej

Nowy pracownik dołączył do naszego zespołu

2019-08-08 08:05

Mamy przyjemność poinformować, że w sierpniu bieżącego roku do naszego zespołu dołączył kolejny pracownik – Kamil Suszek.Jest on Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie... Czytaj dalej

Nasi klienci nagrodzeni w konkursie

2019-07-30 20:21

Zakończyła się druga edycja konkursu "Gminy na 6"  organizowanego przez „Kurier Lubelski” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. W tym roku gminy były oceniane pod kątem realizacji in... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ ULAN-MAJORAT

2019-07-25 07:42

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) ocenił zamówienie publiczne na Utworzenie miejsc rekreacji na tere... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINACH CZERMIN I WADOWICE GÓRNE

2019-07-16 11:20

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

Aktualne projekty doradcze

2019-06-21 19:29

W chwili obecnej realizujemy równolegle około 50 projektów doradczych obejmujących postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w całej Polsce. Największy z nich dotyczy postępowania na odnaw... Czytaj dalej

Projekt szkoleniowy dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

2019-06-21 19:27

W roku 2019 realizujemy projekt szkoleniowy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Obejmuje on dziewięć jednodniowych szkoleń w których udział weźmie ponad 500 osób reprezentujących benefic... Czytaj dalej

Szkolenie dla Ministerstwa Infrastruktury

2019-06-21 19:24

Miło nam poinformować, że w dniu 18 czerwca 2019 r. Krzysztof Puchacz przeprowadził szkolenie z zamówień do 30.000 euro oraz kryteriów oceny ofert dla 50 pracowników Ministerstwa Infrastruktury.

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęty

2019-06-21 19:22

Uprzejmie informujemy, że 19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Planowane jest uchwalenie ustawy przed jesiennymi wyborami parlamen... Czytaj dalej

Nowy klient

2019-06-21 19:20

Miło nam poinformować, że do naszych stałych klientów dołączyło Miasto Pabianice. 

ZAPRASZAMY NA V FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA KADRY KIEROWNICZEJ W KOŁOBRZEGU

2019-05-16 07:25

W dniach 5–7 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbędzie się V Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej. Konferencja skierowana jest do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach s... Czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE KONTROLI PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

2019-05-09 06:24

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Utworzenie Laboratorium Młodego Mistr... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim

2019-05-06 10:42

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawcy zamówienia publicznego na ... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej