KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Podpisanie umowy na budowę kompleksu sportowego w Lubartowie

2019-02-24 18:42

Miło nam poinformować, że podpisano umowy na budowę kompleksu sportowego MOSIR Lubartów. Koszt I etapu polegającego na budowie boiska z trawy naturalnej to 4.908 270,00 złPostępowanie prze... Czytaj dalej

Zakończenie budowy przedszkola w Czemiernikach i Kamionce (woj. lubelskie)

2019-02-24 18:21

Informujemy, że zakończyły się realizacje budowa przedszkola w Czemiernikach i Kamionce. Gratulujemy Inwestorom Gminie Czemierniki i Gminie Kamionka oraz wykonawcom. Postępowanie na wybór wykonawcy ob... Czytaj dalej

Podpisanie umowy na budowę nowej strażnicy PSP w Rykach

2019-02-24 18:17

Informujemy, że Komenda Powiatowa PSP w Rykach podpisała umowę na budowę nowej Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Wartość umowy  wyniosła 15 mln 950 tyś zł. Procedu... Czytaj dalej

Aktualne projekty szkoleniowe

2019-02-08 18:06

W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. przeprowadziliśmy szkolenia zamknięte z zamówień publicznych między innymi dla Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy, kilku JST województwa kujaws... Czytaj dalej

Wykład na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

2019-02-08 17:59

Zapraszamy na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbędzie się w dniach 11-13 marca br. W drugim dniu Forum wykład na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach na ... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ HAŃSK

2019-01-31 15:56

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków: Domu Kultury ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA BUDYNKACH W GMINACH JASTRZĄB, MIRÓW, CHLEWISKA, OROŃSKO ORAZ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

2019-01-11 12:16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła kontrolę doraźną w trakcie realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminac... Czytaj dalej

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

2019-01-02 06:19

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMINY RUDA-HUTA

2018-12-31 10:53

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawcy zamówienia publi... Czytaj dalej

Sukces naszych klientów

2018-12-29 12:30

Na skutek przygotowanych przez nas zastrzeżeń do wyników kontroli przy realizacji projektu "Utworzenie Żagańsko - Żarskiej strefy Gospodarczej w Żagańsko-Żarskim Obszarze Funkcjonalnym" Instytucja Zar... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ CZEMIERNIKI

2018-12-14 21:22

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę i r... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU NASZEGO KLIENTA - GMINY RZGÓW

2018-12-11 11:44

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU DLA MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

2018-12-10 15:10

Miło jest nam poinformować, że, Instytucja Pośrednicząca dla priorytetu VIII PO IiŚ zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczon... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY BRZEZINY

2018-12-07 20:57

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zakończył kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia publicznego na  Dostawę i montaż instala... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU NASZEGO KLIENTA - GMINY CZERMIN

2018-11-19 11:02

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczaln... Czytaj dalej

Nowa publikacja książkowa

2018-11-04 11:11

W sprzedaży ukazała się książka Meritum Prawo Oświatowe (wyd. Wolters Kluwer) stanowiąca podstawowe narzędzie pracy osób zarządzających oświatą. Publikacja zawiera kompleksowe informacje z zakres... Czytaj dalej

Wykład na konferencji naukowej

2018-10-30 18:57

Miło nam poinformować, że Krzysztof Puchacz będzie jednym z prelegentów na Konferencji Naukowej "PROBLEMY REGULACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" która odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. w Warszawie. Tema... Czytaj dalej

Zakończenie postępowań na wykonanie robót budowlanych w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozłówce (Muzeum Zamoyskich) oraz Pałacu im. Józefa Brandta w Orońsku (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku)

2018-10-30 17:53

Miło nam poinformować, że zakończyły się postępowania na przebudowę, rewitalizację oraz konserwację budynków Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kozłowce (Muzeum Zamoyskich) oraz na modernizację Pałacu im.... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „Czysta Energia w Gminie Łuków I”

2018-10-26 11:40

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówień public... Czytaj dalej

Projekty szkoleniowe w II i III kwartale 2018 r.

2018-10-21 11:21

W drugim i trzecim kwartale 2018 r. zrealizowaliśmy usługi szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych między innymi na rzecz:- Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;- Instytucji uczestni... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej