KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Projekt E-ASYSTENT

2018-10-16 20:21

Miło na poinformować, że jeden z naszych klientów rozpoczyna wdrażanie systemu dla audytorów/kontrolerów zamówień publicznych pod nazwą E-ASYSTENT który jest innowacyjną metodą prowadzenia audytu... Czytaj dalej

PROJEKT JITIV

2018-10-16 20:08

Informujemy, że jeden z naszych klientów spółka RES SOLUTION sp. z o.o. podpisała umowę na realizację innowacyjnego systemu JITIV.JITIV jest pierwszym na rynku systemem typu smarthome, który w realny ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINACH PRZECŁAW I RADOMYŚL WIELKI

2018-10-03 16:18

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW

2018-09-25 14:27

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

XIII Forum Przetargów Publicznych

2018-09-22 08:52

W dniach 15–17 października 2018 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XIII Forum Przetargów Publicznych, największa w Polsce konferencja poświęcona problemom zamówień publicznych.... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY KAMIEŃ

2018-09-20 11:07

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ SIENNICA RÓŻANA

2018-09-18 09:02

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Programów Rozwoju Obszaru Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) ocenił zamówienie publiczne na „Przebudowę gminnej oczyszczalni śc... Czytaj dalej

Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-09-14 10:01

Informujemy, że w dniu 19 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wprowadzające do art. 93 ust. 1a ustawy Pzp rozwiąza... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

2018-09-07 15:15

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Rozwój potencjału społeczno-gospodarcze... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ LUBARTÓW

2018-07-30 23:16

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów”

2018-07-30 23:10

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówień public... Czytaj dalej

Kolejny wygrany spór w KIO

2018-07-30 19:27

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem 1328/18 z dnia 19 lipca 2018 r. oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w postępowaniu na odnawialne źródła energii prowadzonym przez gminę Przecław. Postępowanie objęt... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenia kolejnych projektów

2018-07-17 16:52

Instytucja Zarządzająca RPO i PROW województwa lubelskiego bez jakichkolwiek działań korygujących rozliczyła kolejne projekty objęte naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych:... Czytaj dalej

Zakończenie kontroli projektów realizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2018-07-10 20:38

Zakończyły się kontrole realizacji projektów realizowanych przez jednego z naszych klientów Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:1. Projekt OMNIBUS "Kompleksowy program rozwoju szkoły" ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ ŁOMAZY

2018-07-02 19:42

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE Leżajsk

2018-07-02 05:46

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

Wygrane spory w KIO

2018-05-31 19:50

W maju zapadły dwa wyroki KIO w postępowaniach objętych naszym doradztwem:KIO 758/18 (SANITO sp. z o.o. - gmina Borki)KIO 923/18 (SANITO sp. z o.o. - gmina Ostrów Lubelski)w obu przypadkach rozstrzygn... Czytaj dalej

RODO w zamówieniach publicznych

2018-05-28 11:12

Informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przepisy ww rozporządzenia będą... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE TELATYN

2018-05-24 19:34

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawcy zamówienia publi... Czytaj dalej

Zapraszamy na IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

2018-05-23 22:04

W dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Kołobrzegu odbędzie się IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej. Konferencja skierowana jest do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkac... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej