KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Rozliczenie projektu dla Miasta Sanok

2018-05-20 08:23

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pozytywnie ocenił i rozliczył bez żadnych działań korygujących przetarg na dostawę 12 autobusów dla Miasta Sanok (wartość projektu o... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY FAJSŁAWICE

2018-05-16 13:49

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawców zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż instalacji kol... Czytaj dalej

Sukcesy naszych klientów

2018-05-04 08:39

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie:1. Urząd Marszałkowski w Lublinie uwzględnił przygotowane przez nas dla jednego z beneficjentów RPO woj. lubelskiego zastrzeżenia do wyników kontroli w rama... Czytaj dalej

Nasz nowy klient

2018-05-03 10:13

Miło nam poinformować, że do grona naszych stałych klientów dołączyło Miasto Poniatowa. 

INFORMACJE O SZKOLENIACH W MARCU I KWIETNIU

2018-05-03 10:12

W miesiącach marcu i kwietniu przeprowadziliśmy szkolenia zamknięte między innymi dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Politechniki Lubelskiej, Izby Adminis... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU Z PROW DLA GMINY RUDA HUTA

2018-04-27 11:39

Instytucja zarządzająca PROW woj. lubelskiego pozytywnie (bez żadnych działań korygujących) oceniła zamówienie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem odprowadzającym i do... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY DZWOLA

2018-04-25 05:42

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt pn.: MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNY... Czytaj dalej

ROZLICZENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE DLA GMINY ZAMOŚĆ I ULAN-MAJORAT

2018-04-18 13:34

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrole postępowań na wybór Wykonawców zamówień publicznych pn .: „Energia odnawialna w Gminie Ulan-M... Czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych

2018-04-12 20:28

Przypominamy, że przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elekt... Czytaj dalej

POZYTYWNA OCENA DWÓCH POSTĘPOWAŃ W GMINIE STĘŻYCA

2018-04-10 08:27

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zakończył kontrolę projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stężyca poprzez modernizację stacji uzdat... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY GORZKÓW

2018-04-05 12:41

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt pn.: „Energia odnawialn... Czytaj dalej

Opinie dotyczące aktualności dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp oraz nowego podejścia do badania konfliktu interesów

2018-03-27 16:36

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl w zakładce „Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp” zamieszczono, przygotowane przez UZP, nowe opinie:... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE KRZCZONÓW

2018-03-21 11:58

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia publ... Czytaj dalej

Artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne

2018-03-10 17:05

W marcowym numerze miesięcznika Finanse Publiczne ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Puchacza i Anety Mazur pt. Odpowiedzialność władz uczelni za gospodarkę finansową. W artykule poruszono z... Czytaj dalej

Wykłady na konferencjach tematycznych

2018-03-10 17:00

Miło nam poinformować, że Krzysztof Puchacz wygłosi w najbliższym czasie wykłady na branżowych konferencjach tematycznych:- w dniu 20 marca 2018 r. wykład na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budow... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ WOHYŃ

2018-02-24 07:46

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę przetargu na „Przebudowę i rozbudowa budynku usługowego na Gmi... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA „Ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zabytkowego parku pałacowego w Rejowcu"

2018-02-24 07:42

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców robót budowlany... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY KODEŃ

2018-02-22 15:15

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt „Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń”. Realizacja za... Czytaj dalej

Nowe wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

2018-02-19 10:33

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej udostępnił cztery nowe wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp:„Zestawienie oświadczeń i ... Czytaj dalej

Elektroniczny JEDZ

2018-02-11 19:50

Informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będ... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej