KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Każdego roku doradzamy przy kilkuset postępowaniach o wartości ponad 200 milionów złotych oraz szkolimy ponad 1000 osób

Zobacz ofertę

Aktualności

Sukces naszych klientów

2018-12-29 12:30

Na skutek przygotowanych przez nas zastrzeżeń do wyników kontroli przy realizacji projektu "Utworzenie Żagańsko - Żarskiej strefy Gospodarczej w Żagańsko-Żarskim Obszarze Funkcjonalnym" Instytucja Zar... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ CZEMIERNIKI

2018-12-14 21:22

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę i r... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU NASZEGO KLIENTA - GMINY RZGÓW

2018-12-11 11:44

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU DLA MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

2018-12-10 15:10

Miło jest nam poinformować, że, Instytucja Pośrednicząca dla priorytetu VIII PO IiŚ zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczon... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY BRZEZINY

2018-12-07 20:57

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zakończył kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia publicznego na  Dostawę i montaż instala... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU NASZEGO KLIENTA - GMINY CZERMIN

2018-11-19 11:02

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczaln... Czytaj dalej

Nowa publikacja książkowa

2018-11-04 11:11

W sprzedaży ukazała się książka Meritum Prawo Oświatowe (wyd. Wolters Kluwer) stanowiąca podstawowe narzędzie pracy osób zarządzających oświatą. Publikacja zawiera kompleksowe informacje z zakres... Czytaj dalej

Wykład na konferencji naukowej

2018-10-30 18:57

Miło nam poinformować, że Krzysztof Puchacz będzie jednym z prelegentów na Konferencji Naukowej "PROBLEMY REGULACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" która odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. w Warszawie. Tema... Czytaj dalej

Zakończenie postępowań na wykonanie robót budowlanych w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozłówce (Muzeum Zamoyskich) oraz Pałacu im. Józefa Brandta w Orońsku (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku)

2018-10-30 17:53

Miło nam poinformować, że zakończyły się postępowania na przebudowę, rewitalizację oraz konserwację budynków Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kozłowce (Muzeum Zamoyskich) oraz na modernizację Pałacu im.... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „Czysta Energia w Gminie Łuków I”

2018-10-26 11:40

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówień public... Czytaj dalej

Projekty szkoleniowe w II i III kwartale 2018 r.

2018-10-21 11:21

W drugim i trzecim kwartale 2018 r. zrealizowaliśmy usługi szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych między innymi na rzecz:- Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;- Instytucji uczestni... Czytaj dalej

Projekt E-ASYSTENT

2018-10-16 20:21

Miło na poinformować, że jeden z naszych klientów rozpoczyna wdrażanie systemu dla audytorów/kontrolerów zamówień publicznych pod nazwą E-ASYSTENT który jest innowacyjną metodą prowadzenia audytu... Czytaj dalej

PROJEKT JITIV

2018-10-16 20:08

Informujemy, że jeden z naszych klientów spółka RES SOLUTION sp. z o.o. podpisała umowę na realizację innowacyjnego systemu JITIV.JITIV jest pierwszym na rynku systemem typu smarthome, który w realny ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINACH PRZECŁAW I RADOMYŚL WIELKI

2018-10-03 16:18

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW

2018-09-25 14:27

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

XIII Forum Przetargów Publicznych

2018-09-22 08:52

W dniach 15–17 października 2018 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XIII Forum Przetargów Publicznych, największa w Polsce konferencja poświęcona problemom zamówień publicznych.... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY KAMIEŃ

2018-09-20 11:07

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ SIENNICA RÓŻANA

2018-09-18 09:02

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Programów Rozwoju Obszaru Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) ocenił zamówienie publiczne na „Przebudowę gminnej oczyszczalni śc... Czytaj dalej

Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-09-14 10:01

Informujemy, że w dniu 19 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wprowadzające do art. 93 ust. 1a ustawy Pzp rozwiąza... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

2018-09-07 15:15

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Rozwój potencjału społeczno-gospodarcze... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej