KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Pozytywna ocena postępowania na budowę sieci sanitarnej w gminie Spiczyn

2018-01-22 19:04

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Programów Rozwoju Obszaru Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) rozliczył projekt pn. Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Spiczy... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE DLA GMINY ZALESIE

2018-01-22 18:30

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szan... Czytaj dalej

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

2018-01-13 16:15

Zapraszamy na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane które odbywać się będzie w dniach 19-21 marca 2018 r. w Toruniu. Miło nam poinformować, że drugiego dnia Forum wykład na temat ... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu OZE dla gminy Aleksandrów

2018-01-13 16:11

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksan... Czytaj dalej

Nasi nowi klienci i nowe przedsięwzięcia

2018-01-12 09:12

Informujemy, że w gronie naszych stałych klientów pojawiły się: gmina Kamionka i gmina Ulan Majorat (stała obsługa zamówień publicznych). Podpisaliśmy także aneks przedłużający realizację przez n... Czytaj dalej

Rozliczenie drugiego projektu OZE dla Miasta Ryki

2018-01-12 08:58

Instytucja Zarządzająca RPO woj. lubelskiego rozliczyła projekt "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Ryki - Czysta energia" nie stwierdzając jakich... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ PISZCZAC

2018-01-04 20:34

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i mo... Czytaj dalej

Rozliczenie zamówień publicznych na dostawę kolektorów dla Gminy Zamość i Puchaczów

2017-12-18 21:04

Instytucja Zarządzająca RPO województwa lubelskiego zakończyła kontrole postępowań na wybór wykonawców zamówień publicznych pn "Odnawialne źródła energii w gminie Zamość część II" o wartości 5 mln zło... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dotyczącego instalacji OZE w mieście Janów Lubelski

2017-12-12 07:26

Instytucja Zarządzająca RPO województwa lubelskiego zakończyła kontrolę stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy realizacji projektu "Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów cent... Czytaj dalej

Uznanie zastrzeżeń dotyczących korekty finansowej

2017-12-12 07:20

Informujemy, że na skutek przygotowanych przez nas zastrzeżeń do informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca RPO województwa lubelskiego wycofała się z nałożenia korekty finansowej przy reali... Czytaj dalej

Upłynął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym Platformy e-zamówień. Trwają prace na budową Portalu e-usług

2017-12-10 07:37

4 grudnia br. upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. W postępowaniu ... Czytaj dalej

POZYTYWNY WYNIK KONTROLI ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE RYKI

2017-12-07 13:13

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców zamówienia na <... Czytaj dalej

Precedensowe stanowisko Instytucji Zarządzającej

2017-12-07 11:24

Miło nam poinformować, że na skutek przygotowanych przez nas zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Podkarpackiego wycofała się z nałożenia korekty za nieprawidłowość polegającą na odmienn... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ TARNOGRÓD

2017-12-06 08:21

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanaliz... Czytaj dalej

Nasi nowi klienci

2017-12-01 19:16

Do naszych stałych klientów (kompleksowa obsługa zamówień publicznych) dołączyły w miesiącu listopadzie: Gmina Tuczna i Gminny Zakład Komunalny w Mirczu. 

Ostatnie projekty szkoleniowe

2017-12-01 19:15

W miesiącu październiku i listopadzie Krzysztof Puchacz przeprowadził szkolenia zamknięte między innymi dla Politechniki Warszawskiej, RIO w Lublinie, RIO w Zielonej Górze, Zarządu Nieruchom... Czytaj dalej

Podpisanie umowy na dostawę autobusów dla Sanoka

2017-11-29 21:24

W dniu 22 listopada 2017 r. Miasto Sanok podpisało umowę z AUTOSAN sp. z o.o. na dostawę 12 autobusów (3 sztuki 10-metrowych SANCITY 10LF z silnikami diesla oraz 8 sztuk 12-metrowych SANCITY 12LF... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU DLA GMINY ULAN-MAJORAT

2017-11-27 10:47

Instytucja zarządzająca PROW woj. lubelskiego pozytywnie (bez żadnych działań korygujących) rozliczyła projekt pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych dla gminy Ulan-Majorat... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie"

2017-11-21 10:21

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia pt.&... Czytaj dalej

Informacja ARiMR dotycząca udzielania zamówień sektorowych objętych PROW na lata 2014-2020

2017-11-03 11:18

W załączeniu przekazujemy pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na postawie ar... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej