KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Każdego roku doradzamy przy kilkuset postępowaniach o wartości ponad 200 milionów złotych oraz szkolimy ponad 1000 osób

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ LUBARTÓW

2018-07-30 23:16

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów”

2018-07-30 23:10

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówień public... Czytaj dalej

Kolejny wygrany spór w KIO

2018-07-30 19:27

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem 1328/18 z dnia 19 lipca 2018 r. oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione w postępowaniu na odnawialne źródła energii prowadzonym przez gminę Przecław. Postępowanie objęt... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenia kolejnych projektów

2018-07-17 16:52

Instytucja Zarządzająca RPO i PROW województwa lubelskiego bez jakichkolwiek działań korygujących rozliczyła kolejne projekty objęte naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych:... Czytaj dalej

Zakończenie kontroli projektów realizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2018-07-10 20:38

Zakończyły się kontrole realizacji projektów realizowanych przez jednego z naszych klientów Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:1. Projekt OMNIBUS "Kompleksowy program rozwoju szkoły" ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ ŁOMAZY

2018-07-02 19:42

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE Leżajsk

2018-07-02 05:46

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia p... Czytaj dalej

Wygrane spory w KIO

2018-05-31 19:50

W maju zapadły dwa wyroki KIO w postępowaniach objętych naszym doradztwem:KIO 758/18 (SANITO sp. z o.o. - gmina Borki)KIO 923/18 (SANITO sp. z o.o. - gmina Ostrów Lubelski)w obu przypadkach rozstrzygn... Czytaj dalej

RODO w zamówieniach publicznych

2018-05-28 11:12

Informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przepisy ww rozporządzenia będą... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE TELATYN

2018-05-24 19:34

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawcy zamówienia publi... Czytaj dalej

Zapraszamy na IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

2018-05-23 22:04

W dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Kołobrzegu odbędzie się IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej. Konferencja skierowana jest do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkac... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dla Miasta Sanok

2018-05-20 08:23

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pozytywnie ocenił i rozliczył bez żadnych działań korygujących przetarg na dostawę 12 autobusów dla Miasta Sanok (wartość projektu o... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY FAJSŁAWICE

2018-05-16 13:49

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawców zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż instalacji kol... Czytaj dalej

Sukcesy naszych klientów

2018-05-04 08:39

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie:1. Urząd Marszałkowski w Lublinie uwzględnił przygotowane przez nas dla jednego z beneficjentów RPO woj. lubelskiego zastrzeżenia do wyników kontroli w rama... Czytaj dalej

Nasz nowy klient

2018-05-03 10:13

Miło nam poinformować, że do grona naszych stałych klientów dołączyło Miasto Poniatowa. 

INFORMACJE O SZKOLENIACH W MARCU I KWIETNIU

2018-05-03 10:12

W miesiącach marcu i kwietniu przeprowadziliśmy szkolenia zamknięte między innymi dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Politechniki Lubelskiej, Izby Adminis... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU Z PROW DLA GMINY RUDA HUTA

2018-04-27 11:39

Instytucja zarządzająca PROW woj. lubelskiego pozytywnie (bez żadnych działań korygujących) oceniła zamówienie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem odprowadzającym i do... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY DZWOLA

2018-04-25 05:42

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt pn.: MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNY... Czytaj dalej

ROZLICZENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE DLA GMINY ZAMOŚĆ I ULAN-MAJORAT

2018-04-18 13:34

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrole postępowań na wybór Wykonawców zamówień publicznych pn .: „Energia odnawialna w Gminie Ulan-M... Czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych

2018-04-12 20:28

Przypominamy, że przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elekt... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej