KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Każdego roku doradzamy przy kilkuset postępowaniach o wartości ponad 200 milionów złotych oraz szkolimy ponad 1000 osób

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNA OCENA DWÓCH POSTĘPOWAŃ W GMINIE STĘŻYCA

2018-04-10 08:27

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zakończył kontrolę projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stężyca poprzez modernizację stacji uzdat... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY GORZKÓW

2018-04-05 12:41

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt pn.: „Energia odnawialn... Czytaj dalej

Opinie dotyczące aktualności dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp oraz nowego podejścia do badania konfliktu interesów

2018-03-27 16:36

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl w zakładce „Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp” zamieszczono, przygotowane przez UZP, nowe opinie:... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE KRZCZONÓW

2018-03-21 11:58

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia publ... Czytaj dalej

Artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne

2018-03-10 17:05

W marcowym numerze miesięcznika Finanse Publiczne ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Puchacza i Anety Mazur pt. Odpowiedzialność władz uczelni za gospodarkę finansową. W artykule poruszono z... Czytaj dalej

Wykłady na konferencjach tematycznych

2018-03-10 17:00

Miło nam poinformować, że Krzysztof Puchacz wygłosi w najbliższym czasie wykłady na branżowych konferencjach tematycznych:- w dniu 20 marca 2018 r. wykład na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budow... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ WOHYŃ

2018-02-24 07:46

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę przetargu na „Przebudowę i rozbudowa budynku usługowego na Gmi... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA „Ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zabytkowego parku pałacowego w Rejowcu"

2018-02-24 07:42

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców robót budowlany... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU OZE DLA GMINY KODEŃ

2018-02-22 15:15

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt „Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń”. Realizacja za... Czytaj dalej

Nowe wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

2018-02-19 10:33

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej udostępnił cztery nowe wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp:„Zestawienie oświadczeń i ... Czytaj dalej

Elektroniczny JEDZ

2018-02-11 19:50

Informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będ... Czytaj dalej

Pozytywna ocena postępowania na budowę sieci sanitarnej w gminie Spiczyn

2018-01-22 19:04

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Programów Rozwoju Obszaru Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) rozliczył projekt pn. Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Spiczy... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI OZE DLA GMINY ZALESIE

2018-01-22 18:30

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szan... Czytaj dalej

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

2018-01-13 16:15

Zapraszamy na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane które odbywać się będzie w dniach 19-21 marca 2018 r. w Toruniu. Miło nam poinformować, że drugiego dnia Forum wykład na temat ... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu OZE dla gminy Aleksandrów

2018-01-13 16:11

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień) rozliczyła projekt "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksan... Czytaj dalej

Nasi nowi klienci i nowe przedsięwzięcia

2018-01-12 09:12

Informujemy, że w gronie naszych stałych klientów pojawiły się: gmina Kamionka i gmina Ulan Majorat (stała obsługa zamówień publicznych). Podpisaliśmy także aneks przedłużający realizację przez n... Czytaj dalej

Rozliczenie drugiego projektu OZE dla Miasta Ryki

2018-01-12 08:58

Instytucja Zarządzająca RPO woj. lubelskiego rozliczyła projekt "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Ryki - Czysta energia" nie stwierdzając jakich... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ PISZCZAC

2018-01-04 20:34

Miło jest nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i mo... Czytaj dalej

Rozliczenie zamówień publicznych na dostawę kolektorów dla Gminy Zamość i Puchaczów

2017-12-18 21:04

Instytucja Zarządzająca RPO województwa lubelskiego zakończyła kontrole postępowań na wybór wykonawców zamówień publicznych pn "Odnawialne źródła energii w gminie Zamość część II" o wartości 5 mln zło... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dotyczącego instalacji OZE w mieście Janów Lubelski

2017-12-12 07:26

Instytucja Zarządzająca RPO województwa lubelskiego zakończyła kontrolę stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy realizacji projektu "Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów cent... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej