KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ TARNOGRÓD

2017-12-06 08:21

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanaliz... Czytaj dalej

Nasi nowi klienci

2017-12-01 19:16

Do naszych stałych klientów (kompleksowa obsługa zamówień publicznych) dołączyły w miesiącu listopadzie: Gmina Tuczna i Gminny Zakład Komunalny w Mirczu. 

Ostatnie projekty szkoleniowe

2017-12-01 19:15

W miesiącu październiku i listopadzie Krzysztof Puchacz przeprowadził szkolenia zamknięte między innymi dla Politechniki Warszawskiej, RIO w Lublinie, RIO w Zielonej Górze, Zarządu Nieruchom... Czytaj dalej

Podpisanie umowy na dostawę autobusów dla Sanoka

2017-11-29 21:24

W dniu 22 listopada 2017 r. Miasto Sanok podpisało umowę z AUTOSAN sp. z o.o. na dostawę 12 autobusów (3 sztuki 10-metrowych SANCITY 10LF z silnikami diesla oraz 8 sztuk 12-metrowych SANCITY 12LF... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU DLA GMINY ULAN-MAJORAT

2017-11-27 10:47

Instytucja zarządzająca PROW woj. lubelskiego pozytywnie (bez żadnych działań korygujących) rozliczyła projekt pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych dla gminy Ulan-Majorat... Czytaj dalej

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE KONTROLI ZAMÓWIENIA „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie"

2017-11-21 10:21

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze Wykonawców zamówienia pt.&... Czytaj dalej

Informacja ARiMR dotycząca udzielania zamówień sektorowych objętych PROW na lata 2014-2020

2017-11-03 11:18

W załączeniu przekazujemy pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na postawie ar... Czytaj dalej

WYKŁAD NA XII Forum Przetargów Publicznych

2017-10-26 23:10

W dniach 16-18 października 2017 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance k. Warszawy odbyło się XII FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH organizowane przez redakcję miesięcznika Przetargi Publiczne. Krzysztof Pu... Czytaj dalej

Kolejne projekty rozliczone bez działań korygujących

2017-10-24 11:00

Urząd Marszałkowski w Lublinie zakończył kolejne kontrole projektów objętych naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych:a. pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:... Czytaj dalej

Kolejny wygrany spór w KIO

2017-10-20 17:24

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17.10.2017 r. (KIO 2082/17) oddaliła odwołanie wykonawcy, którego oferta została odrzucona w postępowaniu na wybór wykonawcy dostawy i montażu kolektorów słonec... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenie projektu o wartości 19 mln PLN dla gminy Wola Krzysztoporska

2017-10-20 17:11

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego zakończyła kontrolę prawidłowości procedur wyboru wykonawców zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowego syste... Czytaj dalej

ROZLICZENIE PROJEKTU DLA GMINY PISZCZAC

2017-10-13 14:14

Już po raz kolejny Instytucja Zarządzająca RPO WL pozytywnie zakończyła kontrolę prawidłowości wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego, które było objęte naszym kompleksowym doradztwem z zakresu ... Czytaj dalej

Pozytywne zakończenie kontroli zamówienia na dostawę kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w gminie Międzyrzec Podlaski

2017-10-06 16:50

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym województwa lubelskiego zakończyła kontrolę prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców zamówienia na  ... Czytaj dalej

Artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne

2017-10-03 20:15

W najnowszym numerze miesięcznika Finanse Publiczne (październik 2017) ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Puchacza "Skuteczność powierzenia odpowiedzialności przez kierownika JSFP". Zachęcamy do ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ KAMIONKA

2017-09-27 14:19

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę przetargu na "Budowę Przedszkola Samorządowego w Kamionce",... Czytaj dalej

Uwzględnienie przez PARP odwołania od nałożonej korekty finansowej

2017-09-22 09:02

Na zlecenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego przygotowaliśmy odwołanie od nałożenia korekty finansowej na tą jednostkę przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji... Czytaj dalej

Wygrany spór w KIO

2017-09-19 22:24

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 15.09.2017 r. sygn. 1792/17 oddaliła odwołanie wykonawcy kwestionującego wybór  najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i montaż kolektorów w gmin... Czytaj dalej

Wygrany przetarg na szkolenia dla administracji publicznej zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju

2017-09-14 12:08

Informujemy, że Krzysztof Puchacz wraz z firmą Instytut Badań i Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z Poznania wygrali przetarg na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla prac... Czytaj dalej

Zakończenie realizacji inwestycji w Gminie Dębe Wielkie.

2017-09-14 11:59

Informujemy, że od 1 września br funkcjonuje już nowoczesne przedszkole w gminie Dębe Wielkie. Cała inwestycja była objęta naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Postępowanie p... Czytaj dalej

Zapraszamy na XII Forum Przetargów Publicznych

2017-09-04 11:37

Zapraszamy na XII Forum Przetargów Publicznych. W dniu 17 października Krzysztof Puchacz będzie miał przyjemność wygłosić wykład na temat zamówień objętych zasadą konkurencyjności w ramach realizacji ... Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej