KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne

2017-10-03 20:15

W najnowszym numerze miesięcznika Finanse Publiczne (październik 2017) ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Puchacza "Skuteczność powierzenia odpowiedzialności przez kierownika JSFP". Zachęcamy do ... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ KAMIONKA

2017-09-27 14:19

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrolę przetargu na "Budowę Przedszkola Samorządowego w Kamionce",... Czytaj dalej

Uwzględnienie przez PARP odwołania od nałożonej korekty finansowej

2017-09-22 09:02

Na zlecenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego przygotowaliśmy odwołanie od nałożenia korekty finansowej na tą jednostkę przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji... Czytaj dalej

Wygrany spór w KIO

2017-09-19 22:24

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 15.09.2017 r. sygn. 1792/17 oddaliła odwołanie wykonawcy kwestionującego wybór  najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i montaż kolektorów w gmin... Czytaj dalej

Wygrany przetarg na szkolenia dla administracji publicznej zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju

2017-09-14 12:08

Informujemy, że Krzysztof Puchacz wraz z firmą Instytut Badań i Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z Poznania wygrali przetarg na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla prac... Czytaj dalej

Zakończenie realizacji inwestycji w Gminie Dębe Wielkie.

2017-09-14 11:59

Informujemy, że od 1 września br funkcjonuje już nowoczesne przedszkole w gminie Dębe Wielkie. Cała inwestycja była objęta naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Postępowanie p... Czytaj dalej

Zapraszamy na XII Forum Przetargów Publicznych

2017-09-04 11:37

Zapraszamy na XII Forum Przetargów Publicznych. W dniu 17 października Krzysztof Puchacz będzie miał przyjemność wygłosić wykład na temat zamówień objętych zasadą konkurencyjności w ramach realizacji ... Czytaj dalej

Zakończenie kontroli projektu objętego naszym doradztwem

2017-08-28 08:15

Instytucja Zarządzająca RPO województwa lubelskiego pozytywnie zakończyła kontrolę prawidłowości wyboru wykonawcy zamówienia publicznego ma wykonanie przebudowy ujęcia wody w Siedliszczu (nie stwierdz... Czytaj dalej

Poszukujemy osób do współpracy

2017-08-18 11:58

Poszukujemy osób z doświadczeniem do współpracy przy przygotowywaniu i prowadzeniu procedur przetargowych. Możliwa umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę. Proszę o przesyłanie cv na adres: krzysztof.pu... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTÓW OBJĘTYCH NASZYM KOMPLEKSOWYM DORADZTWEM (GMINA LUBOCHNIA I ŁUBNICE)

2017-08-05 23:25

Po raz kolejny miło nam poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień w zakresie procedury wyboru wykonawców) rozliczył kolejne dwa projekty objęte ... Czytaj dalej

Pozytywne dla naszego klienta rozstrzygnięcie KIO

2017-08-03 12:12

Miło nam poinformować, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 lipca 2017 r. oddaliła oba odwołania wniesione przez jednego z wykonawców w postępowaniu na wybór wykonawcy dostawy i montażu kolek... Czytaj dalej

Sukces naszego klienta

2017-08-03 10:26

Informujemy, że nasz klient wygrał skomplikowany przetarg na świadczenie usług transportu samochodami dla Ministerstwa Ochrony Środowiska o wartości 3 mln PLN. Nasze doradztwo obejmowało przygotowanie... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenie kolejnych projektów objętych naszym doradztwem (gminy Konstantynów, Rossosz i Wola Uhruska)

2017-08-03 10:12

Miło nam poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień w zakresie procedury wyboru wykonawców) rozliczył kolejne trzy projekty objęte naszą komple... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dla gminy Borki

2017-07-13 16:43

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez żadnych nieprawidłowości w zakresie procedur wyboru wykonawców zamówień publicznych) rozliczył projekt realizowany przez gmi... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dla gminy Góra Św. Małgorzaty

2017-07-03 16:42

Instytucja zarządzająca PROW woj. łódzkiego pozytywnie (bez żadnych działań korygujących) rozliczyła projekt "Budowa drogi gminnej Bryski-Źaboskrzeki" o wartości 1.398.166,67 zł. To już trzecia w tym ... Czytaj dalej

Artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne

2017-07-01 10:31

W lipcowym numerze miesięcznika Finanse Publiczne ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Puchacza "Stan wyższej konieczności a odpowiedzialność dyscyplinarna".Zapraszamy do lektury.http://www.finanse... Czytaj dalej

Kolejne pozytywne oceny rozliczenia projektów objętych naszym doradztwem

2017-06-19 21:15

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie (bez korekt) rozliczył projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104314E relacji Witonia - Węglowice Kolonia". Projekt był dofinanso... Czytaj dalej

Szkolenie dla Polskiej Akademii Nauk

2017-06-11 02:17

W dniu 9 czerwca Krzysztof Puchacz przeprowadził szkolenie dla pracowników centrali oraz placówek zagranicznych Polskiej Akademii Nauk z tematyki zamówień publicznych i naruszeń dyscypliny finansów pu... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenie kolejnego projektu objętego naszym doradztwem

2017-06-08 09:25

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez żadnych uchybień  w zakresie procedury wyboru wykonawców zamówień publicznych) rozliczył dwa projekty objęte naszym kom... Czytaj dalej

Opinia dotycząca zamówień in-house

2017-06-05 09:36

Informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została Opinia dotycząca zamówień in-house

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej