KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Każdego roku doradzamy przy kilkuset postępowaniach o wartości ponad 200 milionów złotych oraz szkolimy ponad 1000 osób

Zobacz ofertę

Aktualności

Wygrany spór w KIO

2017-09-19 22:24

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 15.09.2017 r. sygn. 1792/17 oddaliła odwołanie wykonawcy kwestionującego wybór  najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i montaż kolektorów w gmin... Czytaj dalej

Wygrany przetarg na szkolenia dla administracji publicznej zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju

2017-09-14 12:08

Informujemy, że Krzysztof Puchacz wraz z firmą Instytut Badań i Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. z Poznania wygrali przetarg na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla prac... Czytaj dalej

Zakończenie realizacji inwestycji w Gminie Dębe Wielkie.

2017-09-14 11:59

Informujemy, że od 1 września br funkcjonuje już nowoczesne przedszkole w gminie Dębe Wielkie. Cała inwestycja była objęta naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Postępowanie p... Czytaj dalej

Zapraszamy na XII Forum Przetargów Publicznych

2017-09-04 11:37

Zapraszamy na XII Forum Przetargów Publicznych. W dniu 17 października Krzysztof Puchacz będzie miał przyjemność wygłosić wykład na temat zamówień objętych zasadą konkurencyjności w ramach realizacji ... Czytaj dalej

Zakończenie kontroli projektu objętego naszym doradztwem

2017-08-28 08:15

Instytucja Zarządzająca RPO województwa lubelskiego pozytywnie zakończyła kontrolę prawidłowości wyboru wykonawcy zamówienia publicznego ma wykonanie przebudowy ujęcia wody w Siedliszczu (nie stwierdz... Czytaj dalej

Poszukujemy osób do współpracy

2017-08-18 11:58

Poszukujemy osób z doświadczeniem do współpracy przy przygotowywaniu i prowadzeniu procedur przetargowych. Możliwa umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę. Proszę o przesyłanie cv na adres: krzysztof.pu... Czytaj dalej

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTÓW OBJĘTYCH NASZYM KOMPLEKSOWYM DORADZTWEM (GMINA LUBOCHNIA I ŁUBNICE)

2017-08-05 23:25

Po raz kolejny miło nam poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień w zakresie procedury wyboru wykonawców) rozliczył kolejne dwa projekty objęte ... Czytaj dalej

Pozytywne dla naszego klienta rozstrzygnięcie KIO

2017-08-03 12:12

Miło nam poinformować, że Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 lipca 2017 r. oddaliła oba odwołania wniesione przez jednego z wykonawców w postępowaniu na wybór wykonawcy dostawy i montażu kolek... Czytaj dalej

Sukces naszego klienta

2017-08-03 10:26

Informujemy, że nasz klient wygrał skomplikowany przetarg na świadczenie usług transportu samochodami dla Ministerstwa Ochrony Środowiska o wartości 3 mln PLN. Nasze doradztwo obejmowało przygotowanie... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenie kolejnych projektów objętych naszym doradztwem (gminy Konstantynów, Rossosz i Wola Uhruska)

2017-08-03 10:12

Miło nam poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez jakichkolwiek uchybień w zakresie procedury wyboru wykonawców) rozliczył kolejne trzy projekty objęte naszą komple... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dla gminy Borki

2017-07-13 16:43

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez żadnych nieprawidłowości w zakresie procedur wyboru wykonawców zamówień publicznych) rozliczył projekt realizowany przez gmi... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu dla gminy Góra Św. Małgorzaty

2017-07-03 16:42

Instytucja zarządzająca PROW woj. łódzkiego pozytywnie (bez żadnych działań korygujących) rozliczyła projekt "Budowa drogi gminnej Bryski-Źaboskrzeki" o wartości 1.398.166,67 zł. To już trzecia w tym ... Czytaj dalej

Artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne

2017-07-01 10:31

W lipcowym numerze miesięcznika Finanse Publiczne ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Puchacza "Stan wyższej konieczności a odpowiedzialność dyscyplinarna".Zapraszamy do lektury.http://www.finanse... Czytaj dalej

Kolejne pozytywne oceny rozliczenia projektów objętych naszym doradztwem

2017-06-19 21:15

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie (bez korekt) rozliczył projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104314E relacji Witonia - Węglowice Kolonia". Projekt był dofinanso... Czytaj dalej

Szkolenie dla Polskiej Akademii Nauk

2017-06-11 02:17

W dniu 9 czerwca Krzysztof Puchacz przeprowadził szkolenie dla pracowników centrali oraz placówek zagranicznych Polskiej Akademii Nauk z tematyki zamówień publicznych i naruszeń dyscypliny finansów pu... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenie kolejnego projektu objętego naszym doradztwem

2017-06-08 09:25

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pozytywnie (bez żadnych uchybień  w zakresie procedury wyboru wykonawców zamówień publicznych) rozliczył dwa projekty objęte naszym kom... Czytaj dalej

Opinia dotycząca zamówień in-house

2017-06-05 09:36

Informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została Opinia dotycząca zamówień in-house

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W LUBLINIE W DNIU 31.05.2017 R.

2017-06-01 22:42

Publikujemy materiały dla uczestników szkolenia w Lublinie w dniu 31.05.2017 r. "Zamówienia do 30.000 euro".W załączeniu materiały.

Rozliczenie kolejnego projektu objętego naszym doradztwem

2017-05-31 21:16

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego pozytywnie rozliczyła projekt objęty naszym kompleksowym doradztwem z zakresu zamówień publicz... Czytaj dalej

Pozytywne rozliczenie projektu realizowanego rzez naszego klienta.

2017-05-05 17:58

Miło nam poinformować, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego pozytywnie oceniła kwalifikowalność wydatków w ramach realizacji projektu Czytaj dalej

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej