KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Forum odpowiedzialności kierowników JSFP

2016-11-14 23:32

Miło nam poinformować, że właściciel naszej grupy doradczej Krzysztof Puchacz wygłosi dwa wykłady na najbliższym Forum odpowiedzialności kierowników JSFP które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 7-9.1... Czytaj dalej

Informacja o bieżących projektach szkoleniowych.

2016-10-23 20:09

W ciągu ostatniego miesiąca właściciel naszej grupy doradczej Krzysztof Puchacz przeprowadził szkolenia zamknięte między innymi dla Urzędu Miasta w Puławach, Urzędu Miasta w Żarach, Okręgowego Urzędu ... Czytaj dalej

Nowe zasady wyboru wykonawców przy realizacji projektów UE

2016-10-20 05:21

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju opublikowano nową wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun... Czytaj dalej

Przedłużenie współpracy z Muzeum Podlaskim

2016-10-18 10:17

Miło nam poinformować, że Muzeum Podlaskie w Białymstoku zdecydowało się przedłużyć z nami umowę na obsługę zamówień publicznych na kolejne 3 lata. Liczymy na owocną współpracę.

Materiały dla uczestników szkolenia w Lublinie w dniu 13.10.2016 r.

2016-10-17 09:06

W załączeniu pod adresem internetowym znajdują się materiały dla uczestników szkolenia w Lublinie w dniu 13.10.2016 r.http://pub.krzysztofpuchacz.home.pl

Wykład na Forum Przetargów Publicznych

2016-10-09 19:54

Już w poniedziałek zaczyna się XI Forum Przetargów Publicznych, największe spotkanie specjalistów ds zamówień publicznych w Polsce. Jeden z wykładów drugiego dnia wygłosi Krzysztof Puchacz, szef nasze... Czytaj dalej

Nasz nowy kontrahent

2016-10-04 21:27

Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych stałych klientów dołączyło Miasto Ryki. Liczymy na owocną dla obu stron współpracę!

Kolejna publikacja w sprzedaży

2016-09-21 22:46

Miło nam poinformować, że w sprzedaży ukazała się kolejna publikacja, której współautorem jest Krzysztof Puchacz. W kompleksowej monografii poświęconej zarządzaniu placówkami oświatowymi pod tytułem "... Czytaj dalej

Informacje o naszych projektach szkoleniowych w miesiącu wrześniu

2016-09-21 19:27

W miesiącu wrześniu przeprowadziliśmy już do tej pory szkolenia z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych między innymi dla Zarkładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielo... Czytaj dalej

Zakończenie inwestycji objętej naszym doradztwem

2016-09-06 00:31

Zakończyły się prace nad modernizacją dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek. Prace zostały zakończone przed przewidywanym terminem. Całkowita wartość prac to 3 mln zł. Inwestycja była objęta na... Czytaj dalej

Artykuł w najnowszym numerze Finansów Publicznych

2016-09-02 13:25

Miło nam poinformować że we wrześniowym numerze miesięcznika Finanse Publiczne znalazł się artykuł autorstwa Krzysztofa Puchacza dotyczący kryteriów oceny ofert po nowelizacji Prawa zamówień publiczny... Czytaj dalej

Komentarz do zmian w Prawie zamówień publicznych autorstwa Krzysztofa Puchacza już w sprzedaży

2016-08-24 21:24

W sprzedaży dostępny jest już komentarz do ostatnich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych autorstwa Krzysztofa Puchacza. W publikacji oprócz komentarza zamieszczono ujednolicony tekst ... Czytaj dalej

Wykład na Forum Lubuskiej Akademii Rozwoju

2016-08-24 21:22

W piątek 26.08.2016 r. Krzysztof Puchacz wygłosi wykład dotyczący nowelizacji Prawa zamówień publicznych podczas Forum Lubuskiej Akademii Rozwoju (organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Zielonej G... Czytaj dalej

Zakończenie szkolenia dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

2016-08-24 21:16

W dniu 25 lipca i 18 sierpnia przeprowadziłem cykl szkoleń zamkniętych dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie z nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Szpital na... Czytaj dalej

Wzory oświadczeń dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

2016-08-01 13:39

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), która wprowadza do systemu prawn... Czytaj dalej

Zakończenie szkolenia dla pracowników Akademii Obrony Narodowej

2016-07-20 21:25

W dniu 20 lipca przeprowadziłem szkolenie zamknięte dla pracowników Akademii Obrony Narodowej z nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Uczelnia należy do grona naszych stałych klientów.

Nowa książka już w sprzedaży

2016-07-18 22:03

Już w sprzedaży dostępna jest moja najnowsza książka pt. "Zasady wyboru wykonawców przy realizacji projektów unijnych w latach 2014-2020 zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (z supl... Czytaj dalej

Zakończenie szkolenia dla Narodowego Centrum Nauki

2016-07-07 22:05

W dniu 4 lipca przeprowadziłem szkolenie dla pracowników Narodowego Centrum Nauki z tematyki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakończenie szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

2016-06-19 10:06

W dniach 15-16 czerwca przeprowadziłem szkolenie z zamówień publicznych i kwalifikowalności wydatków dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odpowiedzialnych za zarządzanie RPO woj. pod... Czytaj dalej

Wykład na forum zamówień dla kadry kierowniczej

2016-06-09 10:15

II Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej odbędzie się w dniach 13–15 czerwca 2016 r. w Marine Hotel w Kołobrzegu.http://www.kolobrzeg.przetargipubliczne.pl/prelegenci

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej